مراحل طراحي وب

مراحل مختلف طراحی سایت در شرکت آنيل پرداز آيشان : تحلیل پروژه طراحی سایت

 عقد قرارداد طراحی سایت

 ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت آغاز طراحی سایت

 طراحی ظاهر سایت

 برنامه نویسی وب سايت

 تست و ایرادیابی

 وارد کردن اطلاعات اولیه

 آپلود سایت

 آموزش بروزرسانی سایت به مسئول سایت

 تحویل نهائی پروژه طراحی سایت