تعرفه ثبت دامنه

دامنه آدرس شما در اينترنت است.

داشتن يك دامنه اولين گام براي حضور در وب است .

هم اكنون براي ثبت دامنه ي دلخواه خود اقدام كنيد .

براي آگاهي از اين كه دامنه ي شما براي ثبت نام مناسب است دامنه ي مورد نظر خود را در فيلد زير تايپ كنيد :

Check-Button

پسوند دامنه

هزینه ثبت - ریال

پسوند دامنه

هزینه ثبت- ریال

.com

250,000

فارسی - .ایران

55,000

.ir

75,000

.com - فارسی

250,000

.in

220,000

.net - فارسی

259,000

.co

670,000

.name - فارسی

259,000

.net

257,000

.ws - فارسی

580,000

.org

169,000

.cc - فارسی

810,000

.info

257,000

.tv - فارسی

960,000

.ws

269,000

.ac

1,800,000

.biz

257,000

.at

550,000

.us

207,000

.be

220,000

.co.ir .net.ir .org.ir
.ac.ir .gov.ir .id.ir
.sch.ir

85,000

.ch

620,000

.asia

355,000

.dk

460,000

.eu

218,000

.fr

420,000

.tv

700,000

.it

420,000

.mn

1,050,000

.li

560,000

.cc

600,000

.mx

1020,000

.bz

600,000

.co.uk .org.uk .me.uk

190,000

.de

240,000

.eu.com .gb.com .ae.org
.kr.com .us.com .qc.com

580,000

.es

250,000

.uk.com .se.com .ru.com
.sa.com .za.com .de.com

960,000

.ca

380,000

.co.in .net.in .org.in
.gen.in .firm.in .ind.in

2040,000

.com.au .net.au

350,000

.com.co .net.co .nom.co

390,000

.cn.com

960,000

.me

690,000

.tel

400,000

.ru .com.ru .net.ru
.org.ru

180,000

.co.nz .net.nz .org.nz

570,000

.name

260,000

.mobi

260,000