پشتيباني سايت

پشتيباني سايت

1) برپانگهداشتن سایت و رفع اشکالات بوجود آمده جهت بهره برداری مطلوب

2) ارائه آخرین ویرایشهای ساختار سایت و ابزارهای جدید (Modules) ارائه محتوای سایت که توسط تیم فنی پیمانکار طراحی و پیاده سازی میگردد و نصب و راه اندازی اتوماتیک این ابزارها برروی سایت کارفرما

3) انجام عملیات بروز رسانی در بخشهای گرافیکی سایت

4) بروز رسانی محتوی سایت مطابق با اطلاعات ارسالی توسط کارفرما

5) آموزش ، راهنمائی و هدایت کاربر مدیر سایت جهت بروزرسانی محتوا

6) بارگذاری(Upload) فایلهای با حجم بالا در سایت

7) انجام تدابیر ضروری جهت حفظ و نگهداری اطلاعات سایت و ایجاد کپی های پشتیبانی از پرونده های مربوطه برروی سرور سایت