ثبت دامنه

دامنه آدرس شما در اينترنت است.

داشتن يك دامنه اولين گام براي حضور در وب است .

هم اكنون براي ثبت دامنه ي دلخواه خود اقدام كنيد .

براي آگاهي از اين كه دامنه ي شما براي ثبت نام مناسب است دامنه ي مورد نظر خود را در فيلد زير تايپ كنيد :

Check-Button

دامنه com. ir. net. org. co. in. info. ws.
قیمت
(تومان / سالانه)
12,000 6,000 12,000 12,000 34,000 5,000 12,000 12,000دامنه co.ir. asia. eu. tv. mn. cc. bz. net.ir
قیمت
(تومان / سالانه)
7,500 20,000 12,000 34,000 54,000 28,000 28,000 7,500دامنه gov.ir. id.ir. sch.ir. biz. us. ac.ir. org.ir.
قیمت
(تومان / سالانه)
7,500 7,500 7,500 12,000 12,000 7,500 7,500دامنه های فارسی ایران.فارسی com.فارسی net.فارسی name.فارسی ws.فارسی
قیمت
(تومان / سالانه)
7,500 20,000 20,000 20,000 40,000دامنه های فارسی tv.فارسی cc.فارسی
قیمت
(تومان / سالانه)
55,000 50,000