مقالات تجارت الكترونيك


تجارت و بازرگانی الکترونیک

هزینه‌های معاملات، برخلاف معاملات در بازار سنتی بسیار کاهش می‌یابد. فروشندگان و خریداران بدون محدودیتهای مکانی و زمانی می‌توانند خرید و معامله را به صورت دیجیتال انجام دهند.

با استفاده از اینترنت حجم زیادی از کالاها و خدمات تبلیغ، بازاریابی، فروخته و مبادله می‌کردند. شرکت‌ها و سازمانها، آگهی ‌ها، بروشورها، راهنماهای استفاده از محصول و برگه‌های سفارش را از طریق وب تولید و توزیع می‌کنند. تمامی انواع کالاها و خدمات در وب در دسترس قرار دارد. گلهای تازه، کتابها و مجلات، اموال غیرمنقول،‌ نوارهای موسیقی و فیلم، لوازم الکترونیکی و … خریداران و مشتریان می‌توانند از طریق فروشگاههای الکترونیکی یا سایر روشهای موجود به جست وجوی کالای خود بپردازند و با مقایسه قیمتها و سایر مسائل رقابتی آن را سفارش دهند و حتی با انتقال از سیستمهای جدید پرداختهای الکترونیکی، امور مالی را نیز سروسامان دهند.

دسترس پذیری جهان اینترنت برای معاملهٔ بین خریداران و فروشندگان، رشد تجارت الکترونیک را تسریع نموده است. تجارت الکترونیک[۱]، فرایند خرید و فروش الکترونیکی کالا و خدمات و معاملات بازرگانی رایانه‌ای از طریق اینترنت، شبکه‌ها و دیگر فناوریهای دیجیتالی است. همچنین تجارت الکترونیک شامل آن دسته از فعالیتهایی که از چنین معاملاتی پشتیبانی می کنند ، مانند تبلیغ ، بازاریابی ، خدمات پشتیبانی مشتریان، پست و پرداخت نیز می‌شود. تجارت الکترونیک با استفاده از فرایندهای الکترونیکی، به جای دستی و کاغذی، و نیز جریان اطلاعات از طریق روشهای جدید و دینامیکی، موجب تسریع سفارش، ارسال و پرداخت و کالا و خدمات می‌شود. در حالی که هزینه‌های عملیات و موجود برداری را نیز کاهش می‌دهد. اینترنت در حال تبدیل به سکوی فن آوری اصلی برای تجارت الکترونیک می‌باشد. همچنین اینترنت از جهاتی دیگر نیز بسیار بلا اهمیت است، زیرا به طور روزافزونی از آن برای تسهیل مدیریت سایر بخشهای بازرگانی نیز استفاده می‌شود مانند، انتشار سیاستهای کاری برای کارکنان، مشاهده وضعیت حساب سپرده و برنامه‌های تولید، برنامه‌ریزی، تعمیر و نگهداری و کارخانه و ویرایش اسناد طراحی شرکتها با توجه به مزایای هم‌بندی (اتصال پذیری) و سهولت استفاده از فن‌آوری اینترنت، شبکه داخلی خود را که به آن اینترنت می‌گویند، به وجود می‌آورند. پایهٔ فن‌آوری اینترانت همان فن‌آوری اینترنت می‌باشد، استفاده از چنین اینترنتهای خصوصی برای ارتباطات، ‌همکاری و هماهنگی سازمانی به شدت در حال افزایش است.

بازرگانی الکترونیک با توزیع اطلاعات از طریق شبکه‌های الکترونیکی تواناییهای مدیریت موجود را افزایش می‌دهد. مدیران می‌توانند با استفاده از پست الکترونیکی، اسناد و مدارک وبی و نرم‌افزارهای کار گروهی (گروه نرم‌افزارها)، ارتباط مناسب و دائمی با هزاران نفر از کارکنان خود برقرار کنند و حتی گروهها و بخشهای کاری دوردست را نیز مدیریت کنند.

انجام چنین وظایفی در سازمانهای سنتی که به صورت رودررو می‌باشد،‌امکان‌پذیر نیست. نمونه‌ای از تجارت الکترونیک Amazon. Com می‌باشد. آمازون از طریق اینترنت چندین میلیون کتاب و سایر منابع اطلاعاتی را به صورت الکترونیکی تبلیغ و بازاریابی می‌کند و آنها را به فروش می‌رساند. Roche Bioscince نمونه‌ای از بازرگانی الکترونیک می‌باشد. بدین صورت که دانشمندان از سراسر جهان با استفاده از یک اینترانت نتایج تحقیقاتی خود را به اشتراک می‌گذارند و در مورد نتایج آن به بحث می‌پردازند. همچنین، این اینترانت راهنمای تلفن و خبرنامه‌ای را نیز منتشر می‌سازد.

تجارت الکترونیک و بازرگانی الکترونیک، هر دو، می‌توانند به طور اساسی روشهای مدیریت بازرگانی را تغییر دهند. سازمانها و شرکتها با استفادهٔ موفقیت آمیز از اینترنت و دیگر فن‌آوری‌های دیجیتالی در تجارت و بازرگانی الکترونیک ممکن است عنداللزوم الگوی تجاری خود را عوض کنند،‌فرایندهای بازرگانی خود را مجدداً تعریف کنند، فرهنگ شرکتی و سازمانی را عوض کنند و ارتباط تنگاتنگی با مشتریان و تهیه کنندگان برقرار کنند.